Kayıt olGiriş yap

  +   Neden Üye Olmalıyım ?
  +   Asansör Terimleri
  +   CE Nedir ?
  +   Asansör Nedir ?
  +   Tüketici Hakları
  +   HYB Değerlendirme Kriterleri
  +   Sık Sorulan Sorular
  +   Üye Listesi  +   Asansör Periyodik Bakım Formu
  +   Asansör Tesis Sözleşmesi Eki
  +   Asansör Bakım Sözleşmesi
  +   Kurtarma Tlmt. ve Eğt.Tutanağı
  +   Personel Özlük Dosyası
Mesleki Yeterlilik Belgesi Alma Zorunluluğu Artık Yürürlükte

Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu 24 Aralık 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Sektörümüz bundan sonra bakım onarım ve montaj işlerinde Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişileri çalıştıramayacaklar. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 24 Haziran 2015 tarihinde yayımlanan “Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” 14. Madde 4. Bendinde ;

Teknik bakım personelinin;

a) İki yıllık meslek yüksekokullarının makine, elektrik, elektronik, mekatronik, otomasyon, elektromekanik taşıyıcılar veya raylı sistemler bölümlerinden mezun olmaları veya,

b) Endüstri meslek liselerinin asansör, elektrik, elektronik, makine veya mekatronik bölümlerinden mezun olmaları veya,

c) Endüstri meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmamaları hâlinde görev ve sorumluluklarına göre yasal ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmaları, gerekir.

(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan teknik bakım personelinin, 27/4/2012 tarihli ve 28276 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ kapsamında düzenlenmiş olan bakım ve onarım sertifikasına sahip olmaları gerekir hükmü yer almaktadır.

Aynı yönetmeliğin 26. Maddesinde ise yukarıda bahsi geçen ilgili maddelerin, yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 18 ay sonra yani 25 Aralık 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Derneğimiz bu belgelerin sağlanması konusunda 2016 yılında akredite bir kurumla işbirliğine gitmiş ve bunu üyelerine bildirmiştir.

Derneğimiz 2016 Ocak ayı içinde Bakım ve Onarım hususunda Mesleki Yeterlilik Belgesi için bir grup daha oluşturacaktır. Üyelerimizin yapılacak denetimlerde zor durumda kalmamaları için bünyelerinde çalıştırdıkları bakım onarım elemanlarının belgelendirilmesi hususunda derneğimizle irtibata geçmelerini önemle tavsiye ediyoruz.

MYK-MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ DESTEKLERİ

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ilgili olarak sağlanan kurumsal destekler şunlardır:

1- Sınav ve Belgelendirme Ücretleri Devlet Desteği.

2- SGK Prim Desteği

3- KOSGEB Belgelendirme Desteği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de 6645 Kanun no ile yayımlanmış olup ilgili kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda önemli değişiklikler yapılmıştır.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklik ile çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur.  Asansör bakım onarım ve montaj işi de bu gruba giren mesleklerden sayılmıştır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan değişikliğe göre ise; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde, Bakanlıkca çıkarılacak tebliğlerde beliritilen mesleklerde, 21/09/2016 tarih ve 5544 sayılı MYK kanunu kapsamında yetkilendirilmiş ve belgelendirme kuruluşlarının gereçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin

- 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti,

- 01/01/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı fondan karşılanır.

- Fondan karşılanan sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısın geçmemek üzere meslekler itibariyle Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir.

Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir denilmektedir.

DEVLET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan kişiler bu Kanun kapsamında yalnızca bir kez deblet desteğinden yararlanabilir.

DEVLET DESTEĞİ MİKTARI KİŞİLERE NE ZMAN VE NASIL VERİLMEKTEDİR?

Kişinin başvurduğu MYB sınavlarında başarılı olup, MYB almaya hak kazandığı günden itibaren en geç 45 gün içinde, belge almak için başvuru yaptığı belgelendirme kuruluşuna başvuru esnasında vermiş olduğu şahsına ait IBAN numarasına işsizlik sigortası fonundan ödeme yapılır.

SINAVDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLARIN ÜCRETLERİ FONDAN KARŞILANACAK MI?

Hayır, girmiş olduğu sınavlardan başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri devlet tarafından karşılanmayacaktır.

SGK PRİM DESTEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası kanununun geçici madde 10’a göre 31.12.2020 tarihine kadar MYB sahibi her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, yeni işe alınan ve fiilen çalıştırılanların, sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarları, işe alındıkları tarihten itibaren işsizlik sigorta fonundan karşılanır.